Noteikumi un nosacījumi

Laipni lūgti Trendi.lv! Šie noteikumi un nosacījumi nosaka Trendi.lv tīmekļa vietnes, kas atrodas Trendi.lv, lietošanas noteikumus un normas. Piekļūstot šai vietnei, mēs pieņemam, ka jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Lūdzu, neturpiniet izmantot Trendi.lv, ja nepiekrītat ievērot visus šajā lapā minētos noteikumus un nosacījumus. Šajos noteikumos un nosacījumos, paziņojumā par konfidencialitāti, atrunā un visos līgumos tiek lietota šāda terminoloģija: “Klients”, “jūs” un “jūsu” nozīmē jūs, personu, kas ir piekļuvusi šai vietnei un kas ir ievērojusi uzņēmuma noteikumus un nosacījumus. “Uzņēmums”, “Mēs”, “Mums”, “Mēs”, “Mūsu” un “Mēs” ir mūsu Uzņēmums. “Puse”, “Puses” vai “Mēs” ir Klients un mēs. Visi termini nozīmē piedāvājumu, piekrišanu un maksājumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu mūsu palīdzības procesu Klientam vispiemērotākajā veidā, ar skaidru mērķi apmierināt Klienta vajadzības saistībā ar Sabiedrības norādīto pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar Nīderlandē spēkā esošajiem tiesību aktiem un ievērojot tos. Jebkurš iepriekš minēto terminu vai citu vārdu lietojums vienskaitlī, daudzskaitlī, ar lielo sākumburtu un/vai viņš/viņa vai viņi tiek uzskatīts par savstarpēji aizvietojamu un tādējādi nozīmē vienu un to pašu.

Sīkfaili

Mēs izmantojam sīkfailus. Piesakoties vietnē Trendi.lv, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar Trendi.lv privātuma politiku. Lielākajā daļā interaktīvo vietņu tiek izmantoti sīkfaili, lai mēs varētu iegūt lietotāja datus katra apmeklējuma laikā. Sīkfaili tiek izmantoti mūsu tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu noteiktu funkcionalitātes jomu funkcionalitāti un atvieglotu mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju darbu. Sīkfailus var izmantot arī daži mūsu partneri un/vai reklāmas partneri.

Licence

Ja vien nav norādīts citādi, Trendi.lv un/vai tās licences devējiem pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem Trendi.lv materiāliem. Visas intelektuālā īpašuma tiesības ir aizsargātas. Jūs varat izmantot šo Trendi.lv materiālu personīgai lietošanai, ievērojot šajos noteikumos un nosacījumos noteiktos ierobežojumus. Jūs to nevarat:
  • Pārpublicējiet Trendi.lv materiālu
  • Pārdot, iznomāt vai piešķirt apakšlicenci Trendi.lv materiāliem
  • Reproducēt, pavairot vai kopēt materiālu no Trendi.lv
  • Pārdalīt Trendi.lv saturu
Daļa šīs tīmekļa vietnes ļauj lietotājiem publicēt un apmainīties ar viedokļiem un informāciju īpašās tīmekļa vietnes sadaļās. Trendi.lv nefiltrē, nerediģē, nepublicē un nepārskata Komentārus pirms to ievietošanas tīmekļa vietnē. Komentāri neatspoguļo Trendi.lv, tā pārstāvju un/vai saistīto uzņēmumu uzskatus un viedokļus. Komentāri atspoguļo tos iesniegušās personas uzskatus un viedokli. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Trendi.lv nav atbildīgs par Komentāriem vai par jebkādu atbildību, zaudējumiem vai izmaksām, kas radušās un/vai radušās Komentāru izmantošanas un/vai publicēšanas un/vai parādīšanās šajā tīmekļa vietnē rezultātā. Trendi.lv patur tiesības uzraudzīt visus komentārus un dzēst komentārus, kas var tikt uzskatīti par nepiemērotiem, aizskarošiem vai neatbilst šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Jūs garantējat un apliecināt, ka:
  • Jums ir tiesības publicēt komentārus mūsu tīmekļa vietnē, un jums ir visas nepieciešamās licences un piekrišana;
  • Komentāri nepārkāpj nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp, bet ne tikai, trešo personu autortiesības, patentus vai preču zīmes;
  • Komentāri nesatur nekādus apmelojošus, apmelojošus, aizskarošus, nepieklājīgus vai citādi nelikumīgus materiālus, kas aizskar privātumu.
  • Komentāri netiks izmantoti, lai pieprasītu vai reklamētu uzņēmējdarbību vai paražas vai lai iepazīstinātu ar komerciālām vai nelikumīgām darbībām.
Jūs piešķirat Trendi.lv neekskluzīvu licenci izmantot, reproducēt, rediģēt un atļaut citiem izmantot, reproducēt un rediģēt jebkurus jūsu komentārus jebkurā formā, formātā vai nesējā.

Norāde uz mūsu saturu

Šīs organizācijas var izveidot saites uz mūsu vietni bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas:
  • Valdības aģentūras;
  • Meklētājprogrammas;
  • Ziņu organizācijas;
  • Tiešsaistes direktoriju izplatītāji var izveidot saites uz mūsu tīmekļa vietni tādā pašā veidā, kā tie veido saites uz citu sarakstā iekļauto uzņēmumu tīmekļa vietnēm; un
  • Uzņēmumi, kas akreditējušies shēmā, izņemot bezpeļņas organizācijas, labdarības veikalus un labdarības līdzekļu vākšanas grupas, kas nevar izveidot saiti uz mūsu tīmekļa vietni.
Šīs organizācijas var sniegt saites uz mūsu mājas lapu, publikācijām vai citu tīmekļa vietnes informāciju, ja tāda ir pieejama: (a) nekādā ziņā nav krāpniecisks; (b) nepatiesi nenorāda uz atsaucību sniegušās puses un tās produktu un/vai pakalpojumu sponsorēšanu, atbalstīšanu vai apstiprināšanu; un (c) ir atbilstošs saikni saturošās puses tīmekļa vietnes kontekstam. Mēs varam izskatīt un apstiprināt citu veidu organizāciju saites pieprasījumus:
  • vienīgie zināmie patērētāju un/vai uzņēmējdarbības informācijas avoti;
  • dot.com kopienas vietnes;
  • asociācijas vai citas labdarības organizāciju grupas;
  • tiešsaistes katalogu izplatītāji;
  • tiešsaistes portālus;
  • grāmatvedības, juridiskie un konsultāciju uzņēmumi; un
  • izglītības iestādes un tirdzniecības asociācijas
Ja mēs nolemsim, ka tas ir nepieciešams, mēs apstiprināsim šo organizāciju atsauces pieprasījumus: (a) saite neradīs nelabvēlīgu iespaidu par mums vai mūsu akreditētajiem uzņēmumiem; (b) organizācijai nav negatīvu ierakstu pret mums; (c) ieguvums, ko mums dos saites redzamība, kompensēs Trendi.lv trūkumu; un (d) atsauce ir vispārīgas informācijas par resursu kontekstā. Šīs organizācijas var izveidot saiti uz mūsu mājas lapu, ja saite: (a) nekādā ziņā nav krāpniecisks; (b) nepatiesi nenozīmē, ka persona, kas sniedz atsauci, un tās produkti vai pakalpojumi ir sponsorēti, atbalstīti vai apstiprināti; un (c) ir atbilstošs saikni saturošās puses tīmekļa vietnes kontekstam. Ja esat viena no 2. punktā minētajām organizācijām un vēlaties izveidot saiti uz mūsu tīmekļa vietni, jums par to jāinformē mūs pa e-pastu. pa e-pastu uz Trendi.lv. Lūdzu, norādiet savu nosaukumu, organizāciju, kontaktinformāciju, kā arī savas tīmekļa vietnes URL, sarakstu ar visiem URL, no kuriem plānojat izveidot saiti uz mūsu tīmekļa vietni, un sarakstu ar mūsu tīmekļa vietnes URL, uz kuriem vēlaties izveidot saiti. Lūdzu, rēķinieties ar 2-3 nedēļām, lai saņemtu atbildi. Apstiprinātās organizācijas var nodrošināt hipersaites uz mūsu tīmekļa vietni šādi:
  • izmantojot mūsu uzņēmuma nosaukumu; vai
  • izmantojot vienotu resursu meklētāju, uz kuru ir atsauce; vai
  • izmantojot jebkuru citu mūsu saistītās vietnes aprakstu, kas ir saprotams saites sūtītāja vietnes satura kontekstā un formātā.
Ja nav noslēgts licences līgums par preču zīmi, Trendi.lv logotips vai citi mākslas darbi netiks izmantoti saitēs.

iFrames

Bez iepriekšēja apstiprinājuma un rakstiskas atļaujas jūs nedrīkstat izveidot rāmjus ap mūsu tīmekļa lapām, kas jebkādā veidā izmaina mūsu tīmekļa lapas vizuālo noformējumu vai izskatu.

Atbildība par saturu

Mēs neesam atbildīgi par jebkādu saturu jūsu Tīmekļa vietnē. Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus un pasargāt mūs no visām prasībām, kas radušās saistībā ar Jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Nevienu saiti Tīmekļa vietnē nedrīkst uzskatīt par apmelojošu, nepieklājīgu vai noziedzīgu vai par tādu, kas pārkāpj, pārkāpj vai kā citādi pārkāpj vai veicina jebkuras trešās personas tiesību pārkāpumu vai citu pārkāpumu.

Jūsu privātums

Lūdzu, izlasiet konfidencialitātes politiku

Tiesību rezervēšana

Mēs paturam tiesības pieprasīt, lai jūs dzēstu visas saites vai jebkuru konkrētu saiti uz mūsu Vietni. Jūs piekrītat pēc pieprasījuma nekavējoties dzēst visas saites uz mūsu Vietni. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šos noteikumus un nosacījumus, kā arī saiteņu politiku. Veicot pastāvīgu saiti uz mūsu Tīmekļa vietni, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus.

Atsevišķu saišu izņemšana no mūsu vietnes

Ja mūsu Tīmekļa vietnē atrodat saiti, kas jebkāda iemesla dēļ ir aizskaroša, jebkurā laikā varat sazināties ar mums un paziņot mums par to. Mēs izskatīsim pieprasījumus dzēst saites, taču mums nav pienākuma to darīt vai atbildēt jums tieši. Mēs negarantējam, ka šajā vietnē ietvertā informācija ir pareiza, kā arī negarantējam tās pilnīgumu vai precizitāti un nesolām, ka vietne būs pieejama vai ka tajā ietvertie materiāli tiks regulāri atjaunināti.

Atruna

Mēs atsakāmies no visiem apgalvojumiem, garantijām un nosacījumiem attiecībā uz mūsu tīmekļa vietni un šīs vietnes lietošanu, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

Prekių paieška

Produktu meklēšana

Mēs augstu vērtējam jūsu konfidencialitāti

Mēs izmantojam sīkfailus, lai uzlabotu jūsu pārlūkošanas pieredzi, rādītu jums personalizētas reklāmas vai saturu un analizētu mūsu datplūsmu. Noklikšķinot uz “Pieņemt visu”, jūs piekrītat mūsu sīkfailu izmantošanai. Plašāku informāciju varat atrast mūsu Sīkfailu politikas lapā.